top of page

YANGIN VE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Yangın ve Arama Kurtarma Eğitimi

 

Yangın, tüm iş yerleri için potansiyel bir tehlikedir. Bazı iş yerleri ise çalıştıkları sektör yönünden diğerlerine göre daha fazla yangın riski altındadır. İşveren, yangın riskini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmalıdır! Yangın ve arama kurtarma eğitimi de bunlardan birisi ve belki de en önemlisi.

Olası bir yangında çalışanların yangını önleyici reaksiyonlarda bulunması hayat kurtarıcıdır. Ancak yangın ve arama kurtarma eğitimi alınmayan iş yerlerinde yangın tüpü kullanımı dahi tam anlamıyla bilinmediği için yangın kolayca yayılabiliyor.

Yangın ve arama kurtarma eğitimi alan çalışanlar, yangının oluşmasını veya yayılmasını engelleyecek kararlar alabilir.

Yangın ve arama kurtarma eğitimi alması gereken kişi sayısı, iş yerinin tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterir.

Az tehlikeli sınıf: 50 çalışandan en az 1 kişi

Tehlikeli sınıf: 40 çalışandan en az 1 kişi

Çok tehlikeli sınıf: 30 çalışandan en az 1 kişi

Yangın ve Arama Kurtarma Eğitimi ile İlgili Yasal Mevzuatlar

  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler

  • İş yerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 


Yangının Engellenememesi Halinde Oluşabilecek Riskler

  • Can kaybı

  • İşçilerin yaralanması

  • Maddi hasarlar

  • Çevresel hasarlar mesleki eğitim

YANGIN VE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

bottom of page