top of page

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
EĞİTİMİ

İş Güveliği Uzmanlığı Eğitimi

6331 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te işyeri hekimliğinin tanımı yapılarak görev, yetki, sorumluluklarının sınırları çizilerek,  işyeri hekimliği eğitiminin detayları açıklanmıştır.

Yönetmelik’e göre;

İş Güvenliği Uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder. 

Eğitim Süreci

  1. Eğitim Bakanlık Onayı alındıktan sonra öncelikle “uzaktan eğitim” süreciyle başlamaktadır.

  2. Uzaktan eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra örgün eğitim başlamaktadır.

  3. Örgün eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir.

  4. Örgün eğitimin ardından 5 günlük, toplamda 40 saatlik uygulama eğitimi (staj) süreci başlamaktadır.

  5. Staj bir iş güvenliği uzmanının yanında yapılmaktadır. Eğitimin tüm bölümleri zorunlu olduğundan, ardışık olarak bir bölümü tamamlamayan katılımcı diğer bölümlere giremez.

 

Kimler Katılabilir?

  • Mühendislik fakültelerinden mezun tüm mühendisler

  • Mimarlık fakültelerinden mezun mimar ve iç mimarlar

  • Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun fizikçi, kimyager ve biyologlar

  • Teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenler

  • İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları

 

Sınav Süreci


Sınavlar ÖSYM tarafından yapılmaktadır. 
Her yıl açıklanan sınav takvimi ÖSYM tarafından duyurulur. 
ÖSYM sınav takvimi belli olduktan sonraki süreçte Öğrenci İşleri Birimimiz sizleri sınav başvuru işlemleri ile ilgili olarak mail yoluyla bilgilendirip yönlendirmektedir. 
Sınav başvuru işlemlerinin bizzat öğrenciler tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. 

Sertifikasyon Süreci


İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi alarak, Bakanlık sınavında başarılı olan adaylar “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” ünvanı kazanır. 


Katılımcının sertifikası ÇSGB tarafından belirlenen sertifika ücretini yatırdıktan sonra www.isgkatip.gov.tr adresinde aktif olur.

 
İş sözleşmesi yapabilmek için bu sertifika numarası yeterlidir. 
Bakanlık tarafından ayrıca basılı sertifika gönderilmemektedir.

Sertifika Güncelleme 


Sertifikaların her 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. 
Güncelleme işlemleri Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.
mesleki eğitim hijyen eğitimi

Business Meeting_edited.jpg

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
EĞİTİMİ

bottom of page