top of page

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
EĞİTİMİ

İşyeri Sağlık Personeli  (İşyeri Hemşiresi) Kimdir?  

 
Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli adı verilir. Bu kapsamda işyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli olabilecek meslekler sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni olarak sıralanabilir.

 

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?

      
Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur
Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar
 


Nasıl Diğer Sağlık Personeli Olunur?


Diğer sağlık personeli eğitim programını Etra Akademi tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilir.

 

İş Yeri Hemşireliği Eğitimi


İş Yeri Hemşireliği, diğer sağlık personeli eğitimleri Etra Akademi’nin İSG Profesyonelleri A Sınıfı Uzman eğiticiler, İş Müfettişleri, İşyeri Hekimleri ve Akademisyenlerden, oluşan kadrosu tarafından verilmektedir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi süresi toplam 90 saatten oluşmaktadır. Bu sürenin 45 saati online olarak yani uzaktan eğitim olarak izlenmekte, 45 saati ise kurumumuzda uzman eğiticilerimizin derslerinde yüz yüze tamamlanmaktadır. Gruplar hafta içi akşam, hafta sonu ve yoğun eğitim grupları şeklinde farklı katılıma uygun programlarla oluşmaktadır..

İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olan sağlık personelleri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’lerde görev alabilir.

Nasıl Diğer Sağlık Personeli Olunur?


Diğer sağlık personeli eğitim programını Bakanlıkça yetkilendirilmiş Etra Akademi' de tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilir. mesleki eğitim

Business Meeting_edited.jpg

DİĞER SAĞLIK PERSONELİEĞİTİMİ

bottom of page