top of page
Desk with Stethoscope_edited.jpg

TEMEL İLKYARDIM
EĞİTİMİ

İlk Yardım Eğitimleri ve Sertifikasyonu

 

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimleri ve ilk yardım eğitim sertifikası Etra Akademi ile ile hayat kurtarıyor.

Tüm işyerleri için yasa gereği zorunlu hale getirilmiş olan, ilk yardım eğitim sertifikasına sahip personel bulundurma yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre en az aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir.

Çok tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde her 10 kişide en az 1 kişi.

Tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde 15 kişide en az 1 kişi.

Az tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde ise 20 kişide en az 1 kişi.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olmak zorundadır.

Toplamda 16 saatlik sınıf/teorik ve uygulama eğitim aşamalarından oluşan eğitim programları, konusunda yetkin Etra Akademi tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından uygulanmaktadır.

%90’ ın üzerinde başarı oranına sahip ilk yardım eğitim programları, işveren ve/veya katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda Etra Akademi veya uygun görülen ve mevzuata uygun farklı bir lokasyonda ( örneğin işyeri ) uygulanabilmektedir.

İlkyardım Güncelleme Eğitimi

Mevcut olan İlkyardımcı Kimlik Kartları 3 yıl geçerli olup bu sürenin sonunda belgenin tekrar kullanılabilmesi için ilkyardımcının 8 saatlik güncelleme eğitimine katılması zorunludur. 8 saat süren bu eğitimin sonunda tarafımızca yapılacak olan sınavda başarı gösterenlere tekrar 3 yıllık geçerliliği olan ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir. 

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED Eğitimi)

 

İlkyardım Yönetmeliğinde 27 Ağustos 2020 tarihinde değişiklik yapılarak tüm ilkyardım eğitimlerinin içeriğine OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) eğitimi dahil edilmiştir.

27 Ağustos 2020 tarihinden sonra Temel İlkyardım Eğitimi alan kişiler aynı zamanda OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör)  eğitimi de alarak OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanım yetkisine sahip olacaktır.

Temel ilkyardım eğitimi sınavı içine OED sınavı da dahil edilmiş olup, kişiler tek sınav ile bu yetkiye sahip olabileceklerdir.

Daha önce ilkyardım eğitimi almış olan kişilerde Haziran 2022 tarihine kadar OED eğitimi almazlarsa ilkyardımcı sertifikalarının geçerliliği olmayacaktır. Sertifikanın geçerliliğini sürdürmek için OED eğitimi kaydınızı yaptırınız.

Neden İlk Yardım Sertifikası Alınmalı?


29.07.2015 tarih, 29429 sayılı resmi gazete’de yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliği gereği tüm işyerleri, yönetmelikte belirtilen oranlarda ilk yardım sertifikasına sahip personel çalıştırmakla yükümüdür.

İş yerlerinde meydana gelebilecek sağlık sorunlarında, ilk müdahale hayat kurtarıcı rol oynamaktadır. Ölüm ve kalıcı sakatlık riski, konusunda uzman ve yeter sayıda ilk yardım sertifikası sahibi personel sayesinde ilk müdahale ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

İlk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası, yalnızca işyerlerinde değil, ev içerisi dahil hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz ve hayat kurtarıcı bir yardımcıdır.

Doğru ilk yardım eğitimi almış ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikasına sahip olan kişiler, hem evde yaşanabilecek sağlık sorunlarında, hem işyerinde yaşanabilecek sağlık sorularında, hem de diğer alanlarda ihtiyacı olan kimselere ilk sağlık müdahalesinde bulunarak, aile bireyleri, yakınları, iş arkadaşları ve çevresindekiler için hayat kurtarıcı olabilirler. ilkyardım eğitimi

Desk with Stethoscope_edited.jpg

TEMEL İLKYARDIM
EĞİTİMİ

bottom of page