top of page

MESLEKİ YETERLİLİK
EĞİTİMİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK tarafından akreditasyonu sağlanmış belgelendirme kuruluşlarınca ulusal esaslara yeterlilikte tanımlanmış esaslara göre yapılan sınavlar sonucunda başarılı personel için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİĞE sahip olduğunu gösteren belgedir.

Kimlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi Alması Zorunludur?

EK’te belirtilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınlamış
olduğu tebliğlerde belirtilen 117 adet Meslek alanında çalışan tüm bireyler MYK belgesini almak zorundadır.

Mesleki Yeterlilik kapsamındaki meslekleri görmek için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alabilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak veya çalışanlarınıza aldırmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz ve randevu oluşturunuz. İletişime geçmek için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alabilirim?

Bu sertifikaya sahip olmak sanıldığı kadar uzun ve zahmetli bir süreç değildir. Etra Akademi tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca başvurucunun talebi doğrultusunda kendi alanında girmiş olduğu teorik ve uygulamalı sınav sonucunda başarı gösterenler için derhal MYK Kartı ve Sertifikası tanzim edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi İle İlgili Yasal Dayanak

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015,24/03/2016 ve 26/092017 tarihlerinde ayrı ayrı yayınlamış olduğu tebliğlere göre toplam 117 Meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu getirilmiştir.

Denetim ve Yaptırımlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanununda yapılan en son düzenlemeye göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Mesleki Yeterlilik Belgesinde Amaç Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kendi alanında personelin ihtisaslaşmasını sağlamaktır. Eskilerden kalma anlayış olan ‘’Ben her işi yaparım’’,’’sıva da yaparım boya da yaparım fayansları da döşerim’’ düşüncesi ile çalışan ama tek bir alana yoğunlaşıp uzmanlaşamayan personeli alanında yeterli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olup olmadığını test ederek başarılı olanları Uluslararası alanda da geçerliliği olan belge ile uzmanlaştırmaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK
EĞİTİMİ

bottom of page