top of page

Motorsikletli Kurye Belgesi (MYK)


Motosikletli Kurye (MYK) Belgesi Nasıl Alabilirim ?

Motosikletli kurye çalışanları başta yemek siparişleri olmak üzere birçok lojistik ve ulaştırma gibi sektörlerde dağıtım hizmeti vermektedir. Son yıllarda online sipariş hizmetlerinin artması üzerine daha fazla insan moto kurye çalışanı olarak para kazanmaya başladı. Ancak geçtiğimiz yıllarda herkesin kuryelik yapmasını engellemek ve vasıflı çalışan yetiştirmek için bu alanda çalışmak isteyenlerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği Nedir?

Motosikletli kurye olarak çalışmak isteyenlerin alması gereken Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği, esasen moto kurye mesleğine yönelik belgelendirme ve sınav süreçlerini düzenlemektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavlarına katılan adayların başarılı olmaları halinde motorlu kurye olarak çalışabilmektedirler.

Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği Kriterleri

Motosikletli kurye olarak çalışmak isteyen kişilerin Motosikletli Kurye Ulusal Yeterliliği kapsamında girecekleri sınavda başarılı olmalarının yanı sıra aşağıdaki kriterleri de karşılamaları gerekir;

  • Motosikletli kurye olmak için gerekli sürücü belgesine sahip olmak.

  • Talimatlara bağlı kalarak kendisine teslim edilmiş olan ürünü ya da gönderiyi motosikletle müşteriye ulaştırmak.

  • Teslimatı yaparken trafik kurallarının yanı sıra güvenli sürüş tekniklerine de uygun hareket etmek.

  • Görevini iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapmak.

Motosikletli Kurye (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Moto kuryeler için alınması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi, meslekle alakalı her türlü beceri ve bilgiye sahip olduğunuz anlamına gelir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için MYK’nın bünyesinde olan kurumumuza evraklarınız ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Ardından yapılacak olan sınavda mesleki yeterliliğiniz sınavına katılmanız gerekir ve 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar teorik sınava katılmaya hak kazanır. Teorik sınavda da aynı şekilde en az 70 puan alan kişiler Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmektedir.

1. AMAÇ Bu program, Motosikletli Kurye–Seviye 3 (19UY0390-3/00) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1 Zorunlu Birimler A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite A2: Gönderi Ulaştırma 2.1.1 (T1) Teorik Sınav Bu yeterlilikte zorunlu olan A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar çoktan seçmeli test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Sorular soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 70 puan alması gerekir.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu (en az)

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite

A2 Gönderi Ulaştırma

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Motosikletli Kurye–Seviye 3 (19UY0390-3/00) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.

Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.068-MK3 MOTOSİKLETLİ KURYE Performans Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. . Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir. Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite ile

A2 Gönderi Ulaştırma

P1

80

Performans

60 dk.

2.3 Ölçme ve Değerlendirme Sınavlar, MOTORSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1, A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir. 2.4 Diğer Şartlar 2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır. 2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. 2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar. 2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır. 2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir. 3. REFERANSLAR Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir; Belgelendirme Standardı : 17UMS0637-3: Motosikletli Kurye (Seviye 3) Değerlendirme Standardı : 19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE SEVİYE 3 REVİZYON NO:00

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page